Beste scoutingouders/verzorgers, beste Welpen, Scouts, Explo’s en Stamleden,


We zijn inmiddels alweer een paar weken verder in de hele coronacrisis. Hoewel crisis, mijn directe opdrachtgever qua werk wil niet van een crisis spreken, hij ziet juist weer nieuwe kansen. En zo kan je het ook bekijken.
Ondertussen is het al een aantal weken heel erg rustig op de Kwet. De komende tijd zal dat nog zo blijven, momenteel is het advies van Scouting Nederland om alle activiteiten tot 31 mei niet door te laten gaan. Wij volgen dat advies. Eind april worden de nu geldende maatregelen opnieuw bekeken. Dan is er ook meer zicht op wat dit allemaal voor de rest van het seizoen gaat betekenen.
Dat betekent niet dat er de komende 10 weken helemaal niets te beleven gaat zijn.
Met de Scouts hebben we al een tweetal zaterdagochtenden online gedraaid, ook de Welpen gaan hier de komende weken mee in de slag, de mail hiervoor is inmiddels verstuurd. Aan de Explos de uitdaging om hier zelf een invulling aan te geven.
Een aantal wat grotere activiteiten zijn inmiddels wel al van de kalender af gevallen. Zo zal het Zepaka definitief niet doorgaan (maar wel in digitale vorm, info volgt), ook het Welpen weekeinde is definitief afgelast. Alle activiteiten rond 100 jaar Welpen zijn een jaar doorgeschoven. Ook de geplande wafelactie op 11 april zal niet doorgaan. De huidige planning is om deze alsnog in juni te houden, een exacte datum is nog niet bekend.
Voorlopig staat ons zomerkamp wel nog met hele grote letters in onze agenda’s. We gaan er op dit moment van uit dat tegen juli aan het leven in Nederland en België weer enigszins normaal is zodat we wel op zomerkamp kunnen.
We blijven natuurlijk alle ontwikkelingen volgen. Voor wat betreft de diverse online programma’s wordt je door je eigen speltakleiding op de hoogte gehouden.

#ikscoutthuis.

Als laatste, wees voorzichtig en blijf zoveel mogelijk binnen!
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en leiding van Scouting Lodewijkgroep Sas van Gent
Jelle Bronwasser
Groepsvoorzitter